scholen

Ons doel is om mensen te helpen meer bewust te worden van de historisch-naturalistische rijkdom van het gebied waarin ze leven en hiermee om te gaan door hun eigen psycho-fysische welzijn op de voorgrond te plaatsen. Een actie die wij als fundamenteel beschouwen om ons doel na te streven, is om de nieuwe generaties aan te spreken en de vorming van hun kritisch geweten aan te moedigen door middel van specifieke projecten die gericht zijn op het verspreiden van kennis van de omgeving die hen omringt.

Als educatieve operatoren ontwikkelen we projecten rond verschillende thema's voor kleuterscholen, lagere, eerste en tweede graad secundair onderwijs, houden we ons bezig met milieueducatie, oriëntatieactiviteiten en organiseren we excursies van een of meer dagen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de samenwerking met reizen.

Hier zijn enkele van onze voorstellen. Zomaar een paar voorbeelden, want we gaan altijd graag in gesprek met docenten om tot de beste onderwijsoplossing voor leerlingen te komen.

De Via Francigena maakt deel uit van een bundel straten, ook wel via Romee genoemd (de naam van de straat werd gegeven op basis van de plaats van bestemming), die Midden-Europa, en in dit geval Frankrijk, met Rome verbond. De eerste documenten die het bestaan van de Via Francigena vermelden dateren uit de 9e eeuw, maar een volledige beschrijving kan worden gevonden in 990 door bisschop Sigeric, die in zijn dagboek de 79 etappes van zijn terugreis van de bedevaart van Rome naar Canterbury (in totaal ongeveer 1800 km). De meeste door Sigeric aangegeven stadia komen overeen met plaatsen die vandaag nog steeds bestaan en op basis van zijn dagboek werd de "moderne" Via Francigena gecreëerd. In Toscane hebben we 14 etappes, meer dan 380 km, van de Cisa-pas tot Acquapendente, met verschillende kenmerken, afstanden en moeilijkheidsgraden, allemaal mooi!

Wij organiseren excursies van één of meerdere dagen waarbij ook gebruik wordt gemaakt van een reisbureau.

We zullen de geschiedenis van de oude Via verdiepen, van de kleine dorpjes die het doorkruist, van hoe de mens het gebied heeft gevormd waardoor het over de hele wereld beroemd is geworden, maar we zullen ook de redenen ontdekken die zoveel reizigers ertoe brachten een reis te ondernemen die vaak niet terug gezien….

De kinderen krijgen de kans om de "trage" ritmes van een intieme reis te ontdekken, rondkijkend maar ook "van binnen", ze zullen leren luisteren naar hun lichaam, vermoeidheid en geluk delen om een doel te bereiken. Ze zullen ook leren wat essentieel is, want niet alles kan worden gedragen, en hoe lopen ook een kunst is die wordt geleerd en verbeterd.

Natuurlijk zijn er nog vele andere wegen om ons territorium te leren kennen…. vraag het ons en we zoeken naar de beste oplossing.

Bij interesse vul onderstaand formulier in!

Oriëntatielopen, letterlijk de activiteit van het zich oriënteren, is noch een speurtocht, noch een overlevingscursus. Het is een sport, geboren aan het begin van de twintigste eeuw in de Scandinavische landen, die erin bestaat in de kortst mogelijke tijd bepaalde controlepunten te bereiken door de beste weg te kiezen. De identificatie van de controlepunten en de keuze van de beste route moeten worden gemaakt op basis van het lezen van de kaart.

Oriëntatielopen heeft de afgelopen jaren ruimschoots de ruimte gekregen binnen de school. De MIUR al in de circulaire n. 254 van 7/8/93 spreekt van “oriëntatielopen, gezien het promotionele en interdisciplinaire karakter dat inherent is aan deze discipline”, waarmee officieel de didactische waarde van deze activiteit in de school wordt erkend.

De recreatief-sportieve activiteit die in het kader van het oriëntatieloopproject op scholen wordt uitgevoerd, heeft sterke interdisciplinaire kenmerken; het omvat namelijk tal van disciplines: geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, wetenschap, techniek, kunst en beeld, sport en motorwetenschappen, opvoeding voor het milieu, affectiviteit, gezondheid, legaliteit, burgerschap, weg.

Ook de educatieve waarde op persoonlijkheid (autonomie, eigenwaarde), op socialisatie (vergelijking en respect voor de regels) en samenwerking (solidariteit) mag niet worden onderschat.

Met oriëntatielopen leren kinderen zich bewust te bewegen op elk terrein, zelfs onbekend, met de enige hulp van een kaart die het getrouw weergeeft. Ze krijgen alle elementen om een kaart te lezen, waarbij ze de echte elementen matchen met hun eigen representatie. Zo verwerven ze zelfvertrouwen, maar krijgen ze ook de kans om het belang van de groep te begrijpen, zich beschikbaar te stellen voor anderen, om de gestelde doelen te bereiken.

Alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door een of meer van onze eerstelijns federale technici FISO (Italiaanse Federatie van Oriëntatiesporten).

Alle activiteiten zijn gericht op elk type school, kleuterschool, lager, eerste en tweede leerjaar secundair.

Bij interesse vul onderstaand formulier in!

Zoals gerapporteerd door "The Guidelines for Environmental Education for Sustainable Development 2014 - MIUR", wordt onderwijs voor duurzame ontwikkeling vandaag een strategische doelstelling voor het heden en de toekomst van ons land.

De milieu-uitdaging, gekoppeld aan het behoud van de hulpbronnen van onze planeet, vormt een uitdaging die niet kan worden vermeden voor toekomstige generaties.

We bevinden ons in een tijdperk dat de hele wereld, maar in het bijzonder Italië en Europa, keuzes oplegt die radicaal verschillen van die in het verleden: verre van het traditionele productiemodel, gericht op een nieuw economisch model dat het milieu respecteert. naar een samenleving die geen afval produceert, maar welvaart en welzijn weet te creëren met hergebruik en regeneratie van hulpbronnen.

Hiervoor is een diepgaande mentaliteitsverandering nodig, waarbij instellingen, bedrijven en individuen betrokken zijn.

En dit nieuwe nationale bewustzijn kan alleen beginnen bij scholen en studenten, van alle leeftijden. Vooral van de jongsten, die we 'environmental natives' zouden kunnen noemen: een generatie die in het dagelijkse gedrag al respect vindt voor de omgeving waarin ze leeft als natuurlijk perspectief.

Ons project Milieueducatie heeft tot doel studenten ertoe te brengen zich volledig bewust te worden van hun rol in het milieu, uitgaande van de kennis van hun grondgebied en van de problemen die verband houden met het niet-duurzame gebruik ervan (beheer van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, productieafval, wijziging van ecosystemen . ..).

Wij vinden het essentieel dat leerlingen van jongs af aan geleidelijk de belangrijkste problemen in verband met het gebruik van het grondgebied leren kennen en ermee omgaan en zich bewust zijn van hun actieve rol bij het vrijwaren van de natuurlijke omgeving voor toekomstige generaties.

De deelname van de leerlingen aan dit educatieve project zal hun kennis, vaardigheden en competenties vergroten, met als uiteindelijk doel het creëren van bewuste en verantwoordelijke burgers voor de bescherming van de natuurlijke omgeving.

Ons voorstel wordt uitgewerkt op basis van de instructies van de docenten om de thema's die zij het meest relevant achten voor het studieplan te belichten.

Het project schaadt de ethische inhoud van milieueducatie, niet gereduceerd tot een eenvoudige studie van de natuurlijke omgeving, maar als een actie die veranderingen in houding en gedrag bevordert, zowel op individueel als collectief niveau. Concepten en kennis zijn geen begrippen op zich en de keuze van methoden en instrumenten is bedoeld om opzettelijke veranderingsprocessen door actie te bevorderen.

Hiermee bereiken ze de volgende doelen:

- observeer de lokale omgeving om de kenmerken en kwetsbaarheidselementen ervan te begrijpen;

- leerlingen motiveren zich te gedragen als burgers met respect voor hun omgeving;

- de groei van een ecologische mentaliteit bevorderen;

- bewust worden dat de toekomst van de mens ligt in de bescherming van het milieu;

- opvoeden tot complexiteit.

Bij interesse vul onderstaand formulier in!

Neem contact met ons op voor meer informatie

    Direct bericht
    Verzenden met WhatsApp
    Knoppen en pictogrammen voor sociaal delen mogelijk gemaakt door Ultimatesocial
    Instagram
    nl_NLNederlands